Welkom in onze biljartruimte. Hier staan een tweetal vaste tafels. De tafels zijn eigendom van de biljartvereniging KBO Velden. Hier wordt iedere doordeweekse middag gebiljart en gekaart.

In de avonduren wordt in deze ruimte vaak vergaderd met groepen van 5 tot wel 25 personen. Wekelijks vinden er koorrepetities plaats in deze ruimte.